ACADEMIAE IMPLANTOLOGICA | Academiae Implantologica
 

Academiae Implantologica

Academiae Implantologica is de enige opleiding in Nederland waarbij u 3 patiënten zelfstandig implanteert, met behulp van uw eigen assistent. Dit alles onder begeleiding van implantoloog Thibaut de Jong.
Tijdens deze opleiding krijgt u een goed inzicht in wat implantologie is, waar en hoe deze toegepast wordt en wat de recente technologische ontwikkelingen op dit gebied zijn.
Samen met de patiënt bent u op grond van zijn/haar zorgvraag uiteindelijk in staat een verantwoorde keuze te maken uit de verschillende behandelopties.

Vaardigheid, communicatie, protocollering en een kwalitatief zo hoog mogelijk resultaat staan hierbij centraal.

 

 

Doelgroep

 

 

Deze opleiding is bedoeld voor tandartsen (algemeen practicus). Er is buiten de opleiding tandheelkunde geen specifieke vooropleiding vereist.

 

Leerdoelen

Aan het eind van deze opleiding is de cursist in staat om in verband met implantologie:

 • De patiënten voor te lichten en het behandelplan te bespreken.
 • Indicatie en contra-indicatie gebieden te herkennen (medische anamnese, röntgenonderzoek, sociale anamnese).
 • Op de hoogte te zijn van de hedendaagse technieken, receptuur, apparaten, materialen en instrumentarium.
 • Vaardigheden onder begeleiding op eigen patiënten zelf te implanteren bij een edentate kaak en bij een solo implantaat regio element 36 of 46.
 • Administratie op te volgen (protocollen schrijven, begrotingen op te stellen, aanvragen te versturen richting de zorgverzekeraar, verslaglegging, terugkoppeling schrijven, folders maken, website up-daten…).
 • De geleerde theorie praktisch toe te passen in eigen praktijk, kennis vernomen van eventuele complicaties en hoe dan te handelen.
 • De afgestemde nazorg en recall per patiënt toe te passen.
 • Suprastructuur: (digitale) afdrukken nemen en het werkstuk te plaatsen.

 

Toetsing

De voortgang van de cursisten aan de opleiding Academiae Implantologica wordt gedurende de gehele leergang gemonitord. De opleiding zal worden afgerond met een examen.

 

Assistent en patiënt

U dient tijdens deze opleiding zelf zorg te dragen voor een patiënt.

Patiënten en assistenten worden geacht bij bepaalde lesdagen aanwezig te zijn. Houdt u er wel rekening mee om dit ver voor aanvang te regelen.

U wordt tijdens deze opleiding geassisteerd door uw eigen assistent bij:

 

 • Een intakegesprek  met patiënt met een edentate kaak
 • Een intakegesprek met patiënt met een solo tandvervanging
 • Zelfstandig implanteren in een edentate onderkaak
 • Zelfstandig implanteren in een dentate onderkaak
 • Zelfstandige behandeling bij eigen patiënt naar keuze

 

NB. De Kosten voor de operatie van uw eigen patiënt is exclusief materialen en de begeleidingsuren van de docent. U dient zelf de operatie aan te vragen bij de zorgverzekeraar van uw patiënt en  dit te declareren.

 

Kosten

De kosten voor de Academiae Implantologica, bedragen € 7.500,-  (BTW vrijgesteld)

Dit is inclusief:

 • 10 Lesdagen onder begeleiding van gerenommeerde docenten
 • Diploma
 • Catering gedurende de opleiding

 

Dit is exclusief (optioneel):

 • Hotelovernachting (wanneer u blijft overnachten, kunt u dit boeken via Dental Best Practice).
 • Visitatie bij u in de praktijk van onze docent Thibaut de Jong, op een nader te bepalen datum en kosten hiervoor zijn op aanvraag.

 

Mag ik na deze cursus zelfstandig implanteren?

 

Volgens de wet BIG is iedere tandarts of specialist mondziekten kaak- en aangezichtschirurgie (mka-chirurg) bevoegd tot het plaatsen van tandwortelimplantaten onder voorwaarde dat diens bekwaamheid aangetoond kan worden.  Deze cursus kan een uitstekende basis bieden om geleidelijk zelfstandig implantologiebehandelingen uit te gaan voeren. Natuurlijk kan het ook een goede opmars zijn richting registratie als implantoloog NVOI.

Zie voor de eisen onderstaande link: Reglement Consilium Implantologicum

 

Klik hier voor het NVOI Reglement 2016

 

Accreditatie

Voor deze opleiding zijn KRT-punten toegekend en tevens is aangevraagd accreditatie bij de NVVRT.

 

AVG

Gegevens en casuïstiek van patiënten welke behandeld worden tijdens de lessen worden volgens de privacy wetgeving gewaarborgd door getekende overeenkomsten van geheimhoudingsverklaringen met goedkeuring van de patiënt.

:):)